Elbesiktning i
Investera i din och dina näras säkerhet genom att säkra elen i hemmet.

Elbesiktning

Elinstallation

Elrådgivning

Elbesiktning i

Elbetjäntens installatör har mångårig erfarenhet från slutet av 1980-talet. Elbehörigheten ABL togs 1994. Säkerhet har alltid varit viktigt för mig då jag genom åren som serviceelektriker har sett många installationer som varit undermåliga. Det har fått mig att bli extra intresserad av att kontrollera och säkerställa framförallt äldre anläggningar. En etikett ”godkänd” på sin elcentral skapar trygghet hos kund och tillfredsställelse för Elbetjänten.

Investera i din och din familjs trygghet och säkerhet ​

Det finns stora risker med att ha en felaktig elinstallation i hemmet och det krävs ytterst lite för att elen ska bli en dödsfälla. Att ha en säker el i hemmet är extra viktigt om man har barn i hemmet, då barn inte förstår den eventuella faran med nakna sladdar eller ojordade eluttag. Dock ska det inte mycket till för att en vuxen ska råka illa ut.

Det krävs bara att man är lite obetänksam eller ovarsam en gång för mycket för att livet ska ta en helt annan vändning. Genom att göra en elbesiktning slipper du och din familj bo i en tickande bomb och kan leva ett helt vanligt och tryggt vardagsliv.

Andra risker med el som är fel

Om olyckan trots allt skulle vara framme och det exempelvis uppstår en brand till följd av en feldragen el så kommer inte hemförsäkringen täcka skadorna. El ska nämligen utföras fackmannamässigt och möta modern standard för elinstallation om försäkringarna ska gälla. Annars anses elen vara en medveten brist som hade kunnat förebyggas med rätt åtgärder.

Alla kunder är välkomna

Vi välkomnar både privatpersoner och företagare i Stockholmsområdet med en förfrågan. För oss är det viktigt att kunna säkra elen hos så många som möjligt för att förebygga olyckor. Hör av dig om du bor i Stockholm och i området runt Täby. Boka en utbildad, erfaren och licensierad elektriker redan idag och få er offert.