Välkommen till oss på Elbetjänten!
Investera i din och dina näras säkerhet genom att säkra elen i hemmet.

Elbesiktning

Elanläggningens innehavare är ANSVARIG för sin el. Det betyder att man måste underhålla och periodvis även kontrollera sin anläggning. Om man inte gör detta kan konsekvenserna bli förödande. Det kan sluta i strömgenomgång som innebär livsfara eller nedbrunnet hus. Vid elbesiktningen går man igenom anläggningen utefter en mall som framtagits av IN, installationsföretagen (före detta EIO). Man får efter utförd kontroll en sammanfattning på anläggningens status.

Läs mer om detta i ” Investera i din och din familjs trygghet och säkerhet”. Är man osäker om Elbesiktningen behövs finns där även en mall som hjälper dig. Vid FÖRSÄLJNING är det Win/Win där säljare skapar MERVÄRDE med en etikett EL GODKÄND och köparen kan flytta in med TRYGGHET SÄKERHET och MEDVETENHET.

En Elbesiktning kostar från 4995:-.

Elinstallation

Vi gör alla typer av installationer. Installation av Jordfelsbrytare, dimmers, strömbrytare, uttag, centralbyten, felsökning är några exempel. ROT AVDRAGET, för närvarande 30%, ordnas av oss och dras av direkt på fakturan.

Rådgivning

Det är KOSTNADSFRITT att höra av sig till oss. Inga frågor är för dumma utan besvaras på Mail eller telefon. Många har frågor om el och förbättringar så bästa sättet att ta reda på det är att kontakta oss. Även hembesök är kostnadsfritt för rådgivning och man binder sig inte till något.

Om oss

Elbetjäntens installatör har mångårig erfarenhet från slutet av 1980-talet. Elbehörigheten ABL togs 1994. Säkerhet har alltid varit viktigt för mig då jag genom åren som serviceelektriker har sett många installationer som varit undermåliga. Det har fått mig att bli extra intresserad av att kontrollera och säkerställa framförallt äldre anläggningar. En etikett ”godkänd” på sin elcentral skapar trygghet hos kund och tillfredsställelse för Elbetjänten.

Investera i din och din familjs trygghet och säkerhet ​

Det finns stora risker med att ha en felaktig elinstallation i hemmet och det krävs ytterst lite för att elen ska bli en dödsfälla. Att ha en säker el i hemmet är extra viktigt om man har barn i hemmet, då barn inte förstår den eventuella faran med nakna sladdar eller ojordade eluttag. Dock ska det inte mycket till för att en vuxen ska råka illa ut.

Det krävs bara att man är lite obetänksam eller ovarsam en gång för mycket för att livet ska ta en helt annan vändning. Genom att göra en elbesiktning slipper du och din familj bo i en tickande bomb och kan leva ett helt vanligt och tryggt vardagsliv.

Andra risker med el som är fel

Om olyckan trots allt skulle vara framme och det exempelvis uppstår en brand till följd av en feldragen el så kommer inte hemförsäkringen täcka skadorna. El ska nämligen utföras fackmannamässigt och möta modern standard för elinstallation om försäkringarna ska gälla. Annars anses elen vara en medveten brist som hade kunnat förebyggas med rätt åtgärder.

Alla kunder är välkomna

Vi välkomnar både privatpersoner och företagare i Stockholmsområdet med en förfrågan. För oss är det viktigt att kunna säkra elen hos så många som möjligt för att förebygga olyckor. Hör av dig om du bor i Stockholm och i området runt Täby. Boka en utbildad, erfaren och licensierad elektriker redan idag och få er offert.

Print Friendly, PDF & Email